Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Om Fredsfestival i Aarhus på lørdag d. 4. oktober 2014 fra kl 12. Og om arrangør-kontaktpersonens holdninger til den nye situation med Danmark på vej ind i en bombekrig i Irak mod ISIS. (sendt i FLR-DIALOG d. 30. september 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 29. september 2014 med Helge Ratzer fra Aarhus mod Krig og Terror og om hans holdning til en bombekrig i Irak. (23:56)


Det omtalte program for Fredsfestivalen i Aarhus lørdag d. 4. oktober ligger der link til HER Her finder man også adresser og mobilkontakt.

Man kan holde sig opdateret på Aarhus mod krig og terrors Facebookside Aarhusmodkrigogterror

- OG via Facebooksiden "Fredsfestival Aarhus 2014Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net