Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør sommerinterview ung dansk fredsforsker om hvordan hun blev engageret i fredsforskning og om forståelse af det komplekse begreb fred. (sendt i FLR-DIALOG d. 2. september 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 1. august 2014 med fredsforsker Isabel Bramsen, som arbejder ved det nye fredsforskningsinstitut CRIC og formand for RIKO, Rådet for Internationel Konfliktløsning. (17:59)

Klik HER for billede: [pix] FB Isabel Bramsen på Livø
Klik HER for billede: [pix] FB Isabel og Tobias

Hør også gerne Isabel Bramsen fortælle om det nye Center for løsning af internationale konflikter, CRIC, samt om egen igangværende forskning i "det arabiske forår" HEREr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net