Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør om kunstsproget esperanto som kan snakkes af 1 million menneser og om hvordan kineserne lærer esperanto meget hurtigere end engelsk. Tilhørerne får en lille øvelse i at tale på esperanto. Men også om hvordan Esperanto er tænkt som en hjælp til bedre kommunikation og forståelse på tværs af de utallige modersmål og på den måde også et nødvendigt redskab til fred i verden. (sendt i FLR-DIALOG d. 30. december 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Vi hører d. 14. juni 2014 her foredrag af Peter Wraae fra Esperantoforeningen i Danmark, Dana Esperanto-Asocio / DEA. Optaget i Fredsteltet på Folkemødet. (31:34)


Interesserede kan læse mere om Esperanto på Esperantoforeningens hjemmeside esperanto.dk Dana Esperanto-Asocio / DEA.Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net