Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør om strategisk tænkning for fredsbevægelser - og studer de tilknyttede plancher med strategien som bliver forklaret. (sendt i FLR-DIALOG d. 16. september 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 13. juni 2014 af foredrag af Frands Frydendal i fredsteltet på Folkemødet arrangeret af Fredsministerium.dk. (46:31)


Fotos:
Klik HER for billede: [pix] FB Hvad er en strategi?
Klik HER for billede: [pix] FB Oversigt over elementerne 1-3 og 8-10 i strategi for Fredsministerium
Klik HER for billede: [pix] FB og elementerne 4-7 i strategi for Fredsministerium som eks.
Klik HER for billede: [pix] FB Rækkefølgen organisation - individ - samfund
Klik HER for billede: [pix] FB Frands Frydendal under foredraget


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net