Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør om den nye organisations- og beslutningsform, sociokrati, på baggrund af foredragsholderens kurser samt erfaringer fra frivillige idealistiske organisationer som Aldrig Mere Krig, Fredsminsiterium.dk og økobevægelsen. (sendt i FLR-DIALOG d. 23. september 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 13. juni 2014 af foredrag af Frands Frydendal i fredsteltet på Folkemødet om sociakrati og arr. Fredsministerium.dk. (48:05)


Tre hovedtræk ved sociokrati:

Beslutninger i små grupper, overordnet beslutningsproces er sociokratisk samtykke. (Speciel konsensusproces med "turbo og ABS" altså hurtigere og blokeringsfri)

Kredsorganisation. (Udstrakt selvorganisering i kredse med hver sit mål).

Dobbeltled. (I overlapningen mellem to kredse sidder altid to personer, valgt i hver sin kreds).

Og vist på Plancher:
Klik HER for billede: [pix] FB Sociaokrti-strukturens overlappende kredse: topkreds, hovedkreds, datterekreds og datterdatterkreds

Klik HER for billede: [pix] FB Centrale begreber: Mission Vision og Mål samt ligeværdighed(equivalence), Gennemsigtighed/åbenhed(transparence), Effektivitet.

Klik HER for billede: [pix] FB Frands Frydendal taler


Hør også gerne et andet foredrag af Frands Frydendal om strategi for fredsbevægelser HEREr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net