Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Forud for Europaparlamentsvalget d. 25. maj 2014 bringer Dialog her en optagelse af vælgermødet på Frederikshavn Gymnasium og HF. (sendt i FLR-DIALOG d. 13. maj 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 7. maj 2014 af EP-kandidaterne Teis Volstrup fra SF (F), Sissel Kvist fra Radikale (B), Ulla Tørnæs fra Venstre (V), Martin K. Madsen fra Liberal Alliance (I) og sidst men ikke mindst Ole Nors Nielsen fra Folkebevægelsen (N). Ordstyrere er samfundsfagseleverne Laura Vilsgaard og Amalie Marie Grønning samt indleder Ole Christian Madsen fra Center for frivilligt Socialt Arbejde og her også pva. Europe Direct. (59:31)


Klik HER for billede: [pix] FB Foto af EP-kandidaterne: Teis Volstrup fra SF, Sissel Kvist Radikale, Ulla Tørnæs Venstre, Martin K. Madsen Liberal Alliance og endelig Ole Nors Nielsen Folkebevægelsen. (Modtager gerne information fra disse til siden).

Ole Christian Madsen fra Center for frivilligt Socialt Arbejde fortæller også kort om Projekt Frivillig, et tilbud til elever på ungdomsuddannelserne om at skaffe sig merit til eksamensbeviset ved at deltage i frivilligt socialt arbejde.Og som interesserede kan finde mere om på http://www.projektfrivillig.dk


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net