Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Har vi Undtagelsestilstand(krigsretstilstand) i Danmark? Graverjournalisten argumenterer her for at svaret er JA. (sendt i FLR-DIALOG d. 24. juni 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 26. april 2014 med graverjournalisten og fredsaktivisten Tom Vilmer Paamand, som har forfulgt problematikken siden 2001. (17:56)


Og d. 24. juni 2014 modtaget fra Tom d. 24. juni 2014:

Politiken citerer d. 24. juni 2014 Forsvarsministeren for, at Danmark ikke er i krig (mere?).

Politiken: Regeringen: "Vi er ikke i krig"

Toms kommentar til Politiken-artikel:
Politiken skriver det er første gang siden 1988, men der har været en del lignende afvisninger, som fx Forsvarsministeriet notat fra april 2009: "Dansk deltagelse i den ikke-internationale væbnede konflikt i Afghanistan aktuelt er ikke at betragte, som at Danmark er i 'krig'. Bekymringen for, om der med hjemmel i Forsvarslovens § 17 foretages aflytning af kritiske journalister, forsvarsadvokater og Folketinget, er således helt ubegrundet."

Som det kan ses i min udredning, er der altid smuthuller i deres afvisninger. Når det drejer sig om forholdet til fremmede magter, mener de sig vist berettiget til at fodre Folketing og befolkning med usandheder, som det mest graverende kendes fra Thule-sagen, hvor USA hemmeligt havde fået lov til at udstationere atomvåben på Grønland.

Det hurtige mistroiske svar er, at hvis Forsvarsministeren denne gang taler sandt - er pointen, at afvisning kun gældende fra nu af - nemlig i tiden efter at Folketinget sidste år vedtog at give Forsvarets Efterretningstjeneste fulde rettigheder til det samarbejde med NSA, som indtil da havde krævet Forsvarslovens undtagelse.

.tomEr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net