Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Skifergasudvinding på godt og ondt. mui. om kommunal tilladelse til prøveboring ved Dybvad i Frederikshavn kommune? (sendt i FLR-DIALOG d. 15. april 2014)

Klik HER for billede: [pix] FB Borgere før skifergasmødets begyndelse.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 10. april 2014 i Sæby af borgermødet om skifergasudvinding i Frederikshavn kommune med Anders Brandt Sørensen, formand for miljø- og teknikudvalget. (6:45)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Stenar Glamann kort om mødetsforløb. (2:50)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Marianne MarcherJuhl redegør for Rambølls VVM-redegørelse - med slides. (17:41)

Man kan se lysbillederne fra konsulentfirmaet Rambølls udkast til VVM-redegørelse frederikshavn.dk/Sider/Efterforskning-efter-skifergas.aspx NB:Men det modtagne link skal vist opdateres med den fil med de billeder der blev vist på mødet. Det beklages at først fik tjekket linket efter kommunal lukketid.?

Klik HER for lyd:
[pix] FB Dir. Søren Frederiksen Energistyrelsen om staztens rolle. (15:07)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Teknisk direktør i Frederikshavn kommune, Chr. Roslev om kommunens rolle.Slides (8:11)

Se Lysbillederne der understøttede Chr. Roslevs fremlæggelse HER

Klik HER for lyd:
[pix] FB Mødeleder Stenar Glamann kort om hvordan vil lede debatten. (4:23)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Den efterfølgende debat domineret af bekymrede borgeres relevante spørgsmål og kommentarer. (67:24)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Jan Rosenkrantz: Den farligste drivhusgas er Metan(4:21)Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net