Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Portræt af fredsaktivisten og fredstænkeren Judith Winther, som især var aktiv i 1980ernes uafhængige fredsbevægelse Nej til atomvåben bl.a. som redaktør på medlemsbladet Ekstraposten og senere først i 90erne stod bag det fredsstrategiske tidsskrift Argument. Desuden skrev Judith Winther bogen "Politik fra neden, om 80ernes fredsbevægelse og bogen "Civilsamfundet" (sendt i FLR-DIALOG d. 8. april 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 1. marts 2014 med Tobias Winther, som tegner et portræt af sin fredsaktivistiske mor, Judith Winther. (11:19)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 1. marts 2014 med Tobias Winther, som tegner et portræt af sin fredstænkende mor, Judith Winther. (18:20)
Klik HER for billede: [pix] FB Tobias Winther, som fortalte om sin mor Judith Winther
Klik HER for billede: [pix] FB - leder efter sin mors efterladte skrifter i Frederikshavn
Klik HER for billede: [pix] FB og sorterer og registrerer.
Klik HER for billede: [pix] FB Judith Winther på fællesarrangement om fredspolitik på Frederikshavn Gymnasium og HF d 12. oktober 1984
Klik HER for billede: [pix] FB - fællesarrangement om fredspolitik på Frederikshavn Gymnasium og HF d 12. oktober 1984
Klik HER for billede: [pix] FB NtA-aktivisterne Judith Winther, Troels Toftkær og...i Prag i 1988, hvorfra de blev udvist fordi de søgte kontakt med alternative fredsgrupper som bl.a. Charta 77.

Link til Fredsministeriet.dk's hjemmeside til hhv. Judith Winthers bog Politik fra Neden om 1980ernes fredsbevægelse , 1992

Link til Judith Winthers bog Civilsamfundet med betoningen af civilsamfundets afgørende betydning for verdens udvikling siden tidernes morgen. Her fra Oldtiden til Romerriget.

OG link til Holger Terps Judith Winther-bibliografi Judith Winther-bibliografi

Hør evt også endnu et Dialogindslag med en Nej til Atomvåben-aktivist Jens Thoft hvor der også er links til Judith Winther-materiale og til løbeseddel i forbindelse med stridigheder om paroler til Frederikshavn for Freds fredsmarch i 1984.

Hør evt også et andet Dialogindslag om en fredsaktivists erfaringer fra Nej til Atomvåben 1980erne HER begge er inspireret fra debatten i kølvendet på Bent Jensens bog om den kolde krig.


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net