Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør om den dybere baggrund for protesterne i Bosnien - med inddragelsse af privatiseringsprocessen med aflivning af det joguslaviske selvforvaltningssystem. (sendt i FLR-DIALOG d. 11. februar 2014)

Klik HER for lyd:
[billede] FB Interview d. 10. februar 2014 med Vagn Rasmussen , STS International Solidaritet, der især drev hjælpe- og genopbygningsarbejde i den multikulturelle by Tuzla. (78:35)


Vagn Rasmussens oversigt over de "Voldsomme protester mod elendige levevilkår og korruption breder sig i Bosnien". HER

Læs mere om Vagn Rasmussens "STS International Solidarity" på www.intersol.dk

Vagn Rasmussen anbefalede jo i sit foredrag den canadiske undersøgelsesinstitution jf www.globalresearch.ca som han brugte meget.

Interesserede kan følge udviklingen i Bosnien og baggrunden herfor tæt på Amila Bosnaes blog amilabosnae.wordpress.com Amila taler også dansk.

Vido om tekstilarbejderne i Pakistan: Rise of the Oppressed (Documentary) HER

Video om de hjemmearbejdende i Pakistan: Daughters of a lesser God (Documentary) HER

En gammel video om vores skoleprojekt: HER

Og et interview fra 2008 med Vagn Rasmussen. om hjælpearbejde og storpolitik i Somalia: HER


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net