Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør om den dybere baggrund for protesterne i Bosnien - med inddragelsse af privatiseringsprocessen med aflivning af det joguslaviske selvforvaltningssystem. (sendt i FLR-DIALOG d. 11. februar 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 10. februar 2014 med Vagn Rasmussen , STS International Solidaritet, der især drev hjælpe- og genopbygningsarbejde i den multikulturelle by Tuzla. (78:35)


Vagn Rasmussens oversigt over de "Voldsomme protester mod elendige levevilkår og korruption breder sig i Bosnien". HER

Læs mere om Vagn Rasmussens "STS International Solidarity" på www.intersol.dk

Vagn Rasmussen anbefalede jo i sit foredrag den canadiske undersøgelsesinstitution jf www.globalresearch.ca som han brugte meget.

Interesserede kan følge udviklingen i Bosnien og baggrunden herfor tæt på Amila Bosnaes blog amilabosnae.wordpress.com Amila taler også dansk.

Klik HER for Youtube:
[pix] FB Vido om tekstilarbejderne i Pakistan: Rise of the Oppressed (Documentary)
Klik HER for Youtube:
[pix] FB Video om de hjemmearbejdende i Pakistan: Daughters of a lesser God (Documentary)
Klik HER for Youtube:
[pix] FB En gammel video om vores skoleprojekt


Og et interview fra 2008 med Vagn Rasmussen. om hjælpearbejde og storpolitik i Somalia: HER


Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net