Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Fredsvagt ser tilbage på sine oplevelser i og omkring deltagelsen i Fredshøjskolen i Fredsteltet på Folkemøde på Bornholm 2013 - med billeder. (sendt i FLR-DIALOG d. 18. februar 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 16. juni 2013 med Bo Richardt fredsvagt og med i Fredsministerium.dk. (5:12)


AH
Tilbageblik i billeder:
Klik HER for billede: [pix] FB Op med plakaterne i Fredsteltet
Klik HER for billede: [pix] FB Fredsflag i Allinges gader med Bo i front
Klik HER for billede: [pix] FB "Vi flygter fra tørke" "Politikere: Vi er ved uopretteligt at ødelægge vores livsgrundlag. I er vore ledere."
Klik HER for billede: [pix] FB Udstillingen af fredslitteratur,-plakater og merchandaices
Klik HER for billede: [pix] FB var velbesøgt - med "vejvisere" udenfor
Klik HER for billede: [pix] FB Helge Larsen synger og spiller og har organiseret et imponerende opbud af fredsmusikere:
Klik HER for billede: [pix] FB 3 musikere - ja hvad hed de?
Klik HER for billede: [pix] FB Arne Würgler og mange andre musikere synger og spiller i Fredsteltet
Klik HER for billede: [pix] FB - til mange tilhørernes fornøjelse
Klik HER for billede: [pix] FB - og applaus
Klik HER for billede: [pix] FB Finn Sørensen m.fl. spiller også de gamle sange
Klik HER for billede: [pix] FB i munter stemning
Klik HER for billede: [pix] FB Aftenstemning efter dagens dont
Klik HER for billede: [pix] FB Bo synger og spiller ved afslutningen på St. Lærkegaard lørdag aften
Og sidste dag søndag d. 16. juni 2013:
Klik HER for billede: [pix] FB Lasse og Tom efter velgennemført Fredshøjskole.
Klik HER for billede: [pix] FB og Bo og Doris med gadeevents bag sig
Klik HER for billede: [pix] FB Farvel Allinge havn.Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net