Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Om "Globale Gymnasier" truffet på Folkemøde 13 (sendt i FLR-DIALOG d. 21.januar 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 16. juni 2013 med Anna (5:18)

Klik HER for billede: [pix] FB Interviewofffer Anna Globale gymnasier "Verden ind i klasseværelset"

Find mere om Globale Gymnasier på www.globalegymnasier.dk


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net