Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


De 3 tenorer synger, spiller og taler fredsbudskabet ud i Allinges gader under Folkemøde 2013 (sendt i FLR-DIALOG d. 14.januar 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 15. juni 2013 af Bo Richardt med sang og guitar, Tom Vilmer Paamand med peptalk og Frants Villumsen om ideen med Fredsministerium´ og Jørgen Manniches fællessang om fredsformidling. (14:00)


Teksten til Jørgen Manniches sang ses ndenfor - og med link til kopiering. nedenfor og gerne til genbrug.
Klik HER for billede: [pix] FB Doris Kruchenberg uddeler Fredsministerium.dk´s folder
Klik HER for billede: [pix] FB Tilskuere til gadeevententen
Klik HER for billede: [pix] FB Bo Richardt synger og spiller fredssange
Klik HER for billede: [pix] FB Fredsflag og alle 3 tenorer Bo Richardt, Frants Villadsen og og Tom Paamand (med hatten)
Klik HER for billede: [pix] FB Fællessang af "Fare fare kvinde..." af Jørgen Manniche (tv) + Claude standsede op..

Sang om FREDSFORMIDLING

Melodi: Bro bro brille.


Fare, fare kvinde
med sanserne i sinde.
Brug dem flittigt, hvor du kan,
for livet vil du finde.
Allerførst hos menigmand,
snart på tinge i dit land,
og i hvert langtbortistan
vil fredskulturen vinde


Fare, fare fredsmand,
verden vil du vide,
lighed, frihed, tænk hvordan
så verden ej skal lide.
Lille mand, vær uforsagt,
selv mod vredens overmagt !
Tæl til ti mod ringeagt,
(Tales rytmisk):
træd varsomt,
jorden er
gravid !


Far så ud som "fredsvagt"
I mellem ting og borger.
Stå, når fred bli'r sjældent sagt,
der synges kun om sorger.
Hvad fornægter fredens kraft ?
krænkes magtens kosteskaft ?
Menneske, formidlingen
må aldrig blive ovre !

Jørgen Manniche til folkemødet i juni - 5. maj 13

Jørgen Manniches sang om fredsformidling ligger også her lige til at kopiere og printe:
Fare, fare kvinde

Man kan høre mange flere radioudsendelser fra Fredsministerium.dk´s deltagelse i Folkemøde 2013 på www.arnehansen.net/dialog/ hvor man søger på "folkemøde" eller bedst "Fredshøjskole" idet de fleste var optagelser af Fredshøjskolens mange møder, som foregik i Fredsteltet.

Fredsteltet var organiseret af fredsgruppeparaplyen og foreningen Fredsministerium.dk Her liggger der et skriftligt resume´af hvert enkelt møde og til sidst ligger der også her links til Dialogs lydoptagelser fra Fredshøjskolen.


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net