Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Historien om barndommens skoleliv i 1950erne i Skårup i Thy med faderen Kristen Jensen Hansen, som en ambitiøs engageret lærer og foregangsmand, der får sognet på nakken fordi læreren vil lære bønderne at børnenes timetal skal overholdes - også om sommeren, på trods af at bønderne så har brug for at børnene hjælper til i landbrugsbedriften. (sendt i FLR-DIALOG d. 16. april 2013)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 13. april 2013 med læge og pacifist Hermod Folke Hansen, Tarm. (32:53)


Optagelsen er fra Aldrig mere Krigs Årsmøde i den tidligere militænægterlejr i Kompedal for samvittighedsnægtere jf klip fra Midtjyllands Avis
HER

Interesserede kan læse mere om AMK på aldrigmerekrig.dk

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net