Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Portrætinterview af en 83-årig stadig aktiv pacifist og fredsforkæmper i 2 dele hhv. til og med nægtertiden i Oksbøllejren i 1951-53 og dernæst så fra kampagnen imod Atomvåben i 1960erne og frem og lokalt i Helsinge. (sendt i FLR-DIALOG d. 17. december 2013)

Frederikshavn Lokalradios Dialogprogram bringer her et portrætinterview med den stadig aktive pacifist Peter Henning. Første del tager udgangspunkt i tiden som samvittighedsnægter i militærnægterlejrene i Oksbøl- og Gribskov og vi hører også om baggrunden for valget. Interviewet er optaget d. 23. februar 2013 med den da næsten 83-årige pacifist og medlem af Aldrig Mere Krig, som dog også, når det synes relevant, gerne undervejs øser af sine mangfoldige erindringer fra et rigt liv - både før og efter Oksbøl-tiden ca 1951-53.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interrview d. 23. februarr 2013 med Peter Henning om før og op til nægtertiden i Oksbøllejren i 1951-53. (51:17)

Stikord: Oksbør tidl tyske flygtninge, danske lægers ignorering, flygtningeskibet Busras torpedering, nægter sammen med Peter Deckskov senere bibliotekat i Esbjerg, Carl Scharnberg, Finn Lynggaard, i Gribskovlejren, Raymond Swing, både radikale, socialdemokrateer, kommunister, georgister, JaK-folk, Een Verden, Jehvas vidner, kvækere,Peters fotoalbum, Helge Folkmar AMK hjalp jøder til Sverige. Peters far fra Nürnberg, slap fra slaget ved Somme, oprettede pacifistisk ungdomsorganisation, flyveblade mod Hitler, Ka'ren havde taget fotos af verdens hverdagsliv.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 23. februar 2013 med den stadig aktive fredsvagt foran Christiansborg Peter Henning, Helsingør, om fredsaktivisme fra 1960ernes kampagne imod atomvåben og frem. (68:57)

Stikord: "Helsinge for FRed", Semipalatinsk, Volgatyskere,tartarer, græske flygtninge fra 1948, venskabsbyen Perno i Estland,ulandshjæp fra Helsinge Brugs, "Den internationale Højskole" Man kan ikke men det kan (forstander) Manniche, far blev lærer Peter siddet på knæ af Jomo Kenyatta, Peter 5 år ved familiens flugt til Danmark, opdraget i tysk kultur. (udeladt stikordene til nutiden)


Klik HER for billede: [pix] FB Peter Henning på Fredsvagt
Klik HER for billede: [pix] FB - og i dialog


Man kan høre et tidligere og kortere portrætinterview fra maj 2012 HER - med bl.a flere fotos

Og Peter Hennings fredsgrupper: Fredsvagten www.fredsvagt.dk

og Aldrig Mere Krig aldrigmerekrig.dk

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net