Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Om Fredsvagten på Christiansborgs fredsflags-parade hinsides Holmens kanal hvortil den er henvist i anledning af den officielle militære ceremoni på den nye flagdag til levende som døde soldaters ære, som skal foregå på Christiansborg Slotsplads d. 5. september. ( Sendes i FLR-Dialog d. 4. september 2012)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Inteview d. 26. august 2012 med Bo Richardt, talsmand for Fredsvagten ved Christiansborg. (14:01)


Læs mere om Fredsvagten på www.fredsvagt.dk og på facebook: "Fredsvagten ved Christiansborg"

Læs også Fredsvagtens pressemeddelelse d. 1.september 2012 HER

Hør oglæs også om Aldrig Mere Krigs kampagne for at flage på halv stang d. 5. september i sorg over alle krigsofrene og Danmarks militarisme HER

- samt om Nej til Krigs arrangementer på flagdagen HER

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net