Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Unge græsrødder på Folkemødet og i Rio+20 kommunikerer: Fremlæg af Ungdomspartiernes fælles prioritering af den danske indsats for en fair løsning på klima- og miljøtruslen overfor de danske græsrødder i Rio og disses redegørelse for hvordan forhandlingerne forløber alt for trægt pga prioriteringer af de "nationale" særinteresser. Samt videokonferencedeltageres spontane ønsker til Rio-græsrødderne til viderebringelse for at sætte skub i Rio+20-konferencen. ( Sendes i FLR-Dialog d. 24. juli 2012)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Videokonference d. 14. juni 2012 med deltagelse af fra Allinge havn bl.a Jens Galschiøt og unge fra FN-forbundet og Mellemfolkeligt Samvirke og fra Rio især Kim Karstensen fra Fair Green Solution og Kirsten Jørgensen politisk rådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid (18:38).

(Hør gerne først interview med Galschiøt ovenfor)

Fotos:
Klik HER for billede: [pix] FB Allinge Havn-delen af Rio-videkonferencen for vores fremtid
Klik HER for billede: [pix] FB -med Anton ligger ved kajen med banneret med (et af) "FNs 2015-mål: STOP SULTEN!" vajende mellem mastetoppene.
Klik HER for billede: [pix] FB mens andre Folkemødedeltagere på fortovscaferene overfor synger fædrelandssange med udsigt til deres afrikanske medmenneskere.

Se FN-Forbundets hjemmeside www.fnforbundet.dk

og Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAids www.ms.dk

Se også det nye tilbud fairgreensolutions.dk ved Kim og Camilla Carstensen

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net