Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Folkemøde dag 1: "Skal vi bombe eller bygge brønde? - Danmarks indsats i konfliktområder." Paneldebat arr. af Center for militære Studier ( Sendes i FLR-Dialog d. 24. juli 2012)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 14. juni 2012 med deltagelse af generalmajor Kurt Moesgaard, Afrikakorpset, - Lene Espersen C, -Jan F Hansen, Dks. Rederiforening, - Søren Espersen O, og med Henrik Breitenbauch som ordstyrer. (55:26)

(NB interviewet med Galschiøt jf HER kan med fordel høres bagefter for at få tilføjet væsentlige aspekter)

Man kan læse mere om arrangøren Center for militære Studier HER


Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net