Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Om Amnesty International kampagne for at få bl.a.danskere til at skrive under på et krav til alle FNs medlemslande om at sikre en "international våbenhandelstraktat, der kan øge kontrollen med den internationale våbenhandel og transport og beskytte civilbefolkningen over hele kloden. - Og fulgt op af et nyt interview d. 21. maj med udgangspunkt i at dansk skib sejler våben fra USA til det undertrykkende regime i Bahrain, som samtidigt kritiseres for fængsling og tortur af den i øjeblikket sultestrejkende danske statsborger Abdulhadi al-Khawaja" ( Sendes i FLR-Dialog d. 22. maj 2012)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 8. maj 2012 med Jakob Lund fra Amnesty Internationals kampagnegruppe for international våbenkontrol. (9:36)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Opfølgende interview d. 21. maj 2012 med Jakob Lund fra Amnesty Internationals kampagnegruppe for international våbenkontrol.

Den engelske ordlyd fra den refererede Ships of shame-rapport:
"In September 2011, the US Congress was notified of a Foreign Military Sale by the US Department of Defense to Bahrain for a value of about US$53 million. This proposed sale included highly mobile armoured vehicles (Humvees) and a range of missiles, night sights, spare parts and support equipment and logistics" (som modtaget fra Jakob Lund og Thomas Colerick)

Link til baggrunden for Amnestys kampagne for en stærk international våbenhandelstraktat: www.amnesty.dk/vaaben

Og for de der beslutter sig for at skrive under så brug linket: www.amnesty.dk/node/3765

Og udenfor Amnestys kampagne:
ER man interesseret i andre relaterede aspekter af kontrol med våbenproduktion, våbensalg og -transport så er der link HER Her er bla. et eks. på hvordan man (Terma) sælger våben med brug af video, der viser Danmark som bombemål