Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Kvinder for Fred 7 og sidste afsnit: Verdensfredskongressen i København i 1986, og i 1999 miljø- og fredsfestival i Kirkenæs og Murmansk og i 1990 Bornholm med Sunshine, om tidsskriftet "Køkkenrullen", og om enkeltes fortsatte engagemant i Palestine Human right March og med læserbreve. ( Sendes i FLR-Dialog d. 15. januar 2013)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse fra d. 7. maj 2012 med bidrag af Grete Møller, Aase Bak Nielsen, Birgit Arrenakke og Anita Petersen. (34:13)


Grete Møller fortæller om sin deltagelse i verdensfredskongressen i København i 1986, og i sommeren 1989 miljø- og fredsfestival i Kirkenæs+Murmansk og i 1990 miljø og Østersøfestival for miljø og fred på bornholm hvor amerikanske Sunshine var med og som iflg Aase Bak Nielsen arrangerede 10-års jubilæumslejren ved Raunstrup. Birgit Arrenakke fortælling om tidsskriftet "Køkkenrullen" afgørende betydning for sammenholdet i alle årene. Aflutningsvis fortæller Anita Petersen om hvordan flere af deltagerne efter Kvinder for Freds formelle nedlæggelse af sig selv i 2010 så fortsatte med at være aktive i Palæstina igennem Human right March - og stadig er det og såvel Birgit Horn som Aase Bak Nielsens læserbreve har vi avislæsere heldigvis til stadighed fornøjelse af at læse.


Klik HER for billede: [pix] FB Vibeke Aagaard, Grete Møller og Birgit Arrenakke er alle i sving under optagelsen.
Klik HER for billede: [pix] FB Grete Møller med mikrofonen
Klik HER for billede: [pix] FB Og endelig alle de 6 gæve Kvinder for Fred:Grete Møller, Birgit Horn, Anita Petersen, Aase Bak Nielsen, Vibeke Aagaard og Birgit Arrenakke.

Kvinder for Freds omtalt omtalte blad "Køkkenrullen" kan for alle numres vedkommende læses under www.arnehansen.net/Kvinderforfred


Hermed slut på det sidste og syvende radioindslag i Frederikshavn Lokalradios Dialogprogram om Kvinder for Fred, som begyndte i 1980 og fortsatte sine aktiviteter i 30 år og for nogle stadig i andre regi. De deltagende kvinder var Anita Petersen, Birgit Arrenakke, Birgit Horn, Grete Møller, Vibeke Aagaard og Aase Bak Nielsen og med Arne Hansen som interviewer.

Alle 7 optagelser er fra d. 7.05.2012 og kan genhøres på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside på www.arnehansen.net/dialog, hvis man her søger på "Kvinder for Fred". Udsendelserne er blevet bragt omkring årsskiftet 2012-13. Og sammen med de enkelte indslag er samtidigt anført referencer og kildehenvisninger og måske links til yderligere kilder jf Ulla Røder.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net