Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør hyldesten til den danske kulturpersonlighed Henning Sørensen på hans 80-års fødselsdag om hans engagement for afholdssagen som mangeårig formand for Danmarks Afholdsforening, fredssagen, socialismen, fagbevægelsen, grundtvigianismen og i modstanden mod EU mm. ( Sendes i FLR-Dialog d. 7. august 2012)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 14. april 2012 i Grenå med Henning Sørensen, Jens J. Oester, borgmester Jan Petersen, Tom Paamand, Bente Kjær, Ove Gibskov, Arne Hansen, Sven skovmand, Olav Villadsen, Lucas Huniche, Sten Piper,

Klik HER for lyd:
[pix] FB Gårdejer Jens Jacob Øster. (2:41)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Borgmnester Jan Petersen, Grenå og tidl. MF (4:22)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Journalist Tom Paamand overrækker "mindesten" fra AMK (4:56)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Henning Sørensen (4:10)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Bente Kjær taler og salen hylder skraldemanden og fagforeningsaktivisten for fuld skrue med "Når jeg ser et rødt flag smælde" (9:40)

Klik HER for lyd:
[pix] FB DR-p1 journalist Ove Gibskov (9:54)

Klik HER for lyd:
[pix] FB lærer Bente Kjær synger (3:15)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Arne Hansen og Henning Sørensen om aktionen for at få folk til at flage på halv på soldaterdagen d. 5. september (5:15) jf nederst tilføjet link hertil om hvordan man i 2012 kan støtte en annonce med opfordring til at falge på halv stang på soldaterdagen i sorg over Danmarks krige og militatisering.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Sven skovmand tidl. MF og MEP (2:17)

Klik HER for lyd:
[pix] FB advokat Olav Villadsen om afholdssagen (2;40)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Lucas Huniche redaktør på Agitatoren (3:15) (2;40)

Klik HER for lyd:
[pix] FB forlagsboghandler Sten Piper (8:29)
Klik HER for billede: [pix] FB Danmarks Afholdsforenings gamle fane er hængt op - med Ellen i forgrunden
Klik HER for billede: [pix] FB 80-årsfødselaren Henning Sørensen byder velkommen med sin hustru og trofaste støtte Ellen ved sin side
Klik HER for billede: [pix] FB - og siger noget morsomt
Klik HER for billede: [pix] FB og høster bifald.
Klik HER for billede: [pix] FB gæsterne favnede alle aldre
Klik HER for billede: [pix] FB Gårdejer Jens Jacob Øster åbner den lange talerrække
Klik HER for billede: [pix] FB så hylder borgmester Jan Petersen, Grenå bysbarnet
Klik HER for billede: [pix] FB Fru Ellen hilser på gæsterne - med SiD,s (nu 3Fs) lokale røde fane i baggrunden, som Henning bar i rigtigt mange år.
Klik HER for billede: [pix] FB Journalist Tom Vilmer Paamand taler mui. hvad der stod i Politiken d. 14.04. 1932.
Klik HER for billede: [pix] FB mens fødselaren lytter - med afholdsstjernen og AMKs's knækkede gevær i reverset.
Klik HER for billede: [pix] FB Tom overrækker Aldrig Mere Krigs gave, en model af den mindesten, som skal genindvies på soldaterdagen d. 5. september kl 14 i Gribskov ved den oprindelige militærnægterlejr - efter skændingen af den oprindelige.
Klik HER for billede: [pix] FB Henning afslører her mindesten over militærnægtere i Gribskov d. 11.11 2008
Klik HER for billede: [pix] FB med DEN NU HÆRVÆRKSRAMTE PLADE, som Henning fik overrakt en ny af i gave fra AMK
Klik HER for billede: [pix] FB Fødselsdagskort fra Aldrig mere Krig.
Klik HER for billede: [pix] FB Henning uddyber ganske spontant efter behov - ikke mindst om kampagnen for at flage på halv på soldaterdagen d. 5. september i sorg over alle krigens ofre
Klik HER for billede: [pix] FB Lærer Bente Kjær afslører kærligt Hennings mere ukendte sider.
Klik HER for billede: [pix] FB Spillemanden varmer op før Bente Kjærs visesang
Klik HER for billede: [pix] FB DR-p1 journalist Ove Gibskov kan godtnok intet se, men han kan holde en både væsentlig og vittig tale.
Klik HER for billede: [pix] FB Journalisten og politikeren Sven Skovmand taler til Henning som også er EU-modstander
Klik HER for billede: [pix] FB Adv. Olav Villadsen hylder den mangeårige formand for Danmarks Afholdsforening.
Klik HER for billede: [pix] FB Den nye redaktør på Agitatoren, Lucas Huniche fortæller om mødet med formanden
Klik HER for billede: [pix] FB Udsnit af gavebordet med Agitatorens nyhed om den 80-åriges tatovering.
Klik HER for billede: [pix] FB - og Henning må give sit besyv med.
Klik HER for billede: [pix] FB Forlagsboghandler Sten Piper reklamerer også for Hennings sidste bog om afholdsbevægelsen i Norden.
Klik HER for billede: [pix] FB Fru Ellen kan også bruge sin pegefinger.
Klik HER for billede: [pix] FB Ægteparret Ellen og Henning Sørensen foran gavebordene.
Klik HER for billede: [pix] FB Snak på tværs af generationerne om fælles afholdssag.

Læs mere om afholdsbevægelsens organisation, Danmarks Afholdsforening på www.danmarks-afholdsforening.dk

Man kan læse mere om Aldrig mere Krig på aldrigmerekrig.dk/

- og mere om fredstanker generelt på Tom Vilmer Paamnds fredsportal fred.dk
Jf Henning Sørensens omtale af sin ide om i sorg at flage på halv på soldaterdagen, så kan man læse en opfordring til at støtte indrykning af annoncer herom forud for d. 5. september 2012 HER
- samt høre Henning fortælle om sin motivation hertil HER

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net