Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør Foredrag af en politisk økonom fra Aalborg Universitet om den økonomiske krises mange facetter- samt en debat heraf. ( Sendes i FLR-Dialog d. 28. februar 2012)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse fra møde i Aalborg d. 8. februar 2012 med oplæg af Anders Lundkvist på offentligt møde arr. af EL. (35:51)

Anders Lundkvist vil ændre den monetaristiske sparepolitik til kontrol med finanskapitalen og en internationalt koordineret keynesiansk vækstpolitik med større vægt på den offentlige sektor, som han ser som et skridt i retning af en mere politisk styret socialistisk økonomi.

Klik HER for lyd:
[pix] FB - og her er så den efterfølgende debat med de engagerede deltagere i det offentlige møde i Socialisternes hus i Aalborg arr. af EL. (57:00)

Oplægget gav anledning til mange uddybende spørgsmål og supplerende betragtninger og genstand for ivrig diskusion blandt tilhørerne, hvoraf mange var unge. Herunder blev bl.a. Anders Lundkvist løsning på den profit- og markedsstyrede kapitalismes nuværende krise problematiseret for ikke at være socialistisk nok.

Klik HER for billede: [pix] FB Anders Lundkvist under hans foredrag.
Klik HER for billede: [pix] FB Udsnit af tilhørerne
Klik HER for billede: [pix] FB - og til venstre
Klik HER for billede: [pix] FB Tak for debatten.
Klik HER for billede: [pix] FB mødeleder Rasmus Østergaard takker Lundkvist

Anders Lundkvists hjemmeside: anderslundkvist.net