Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hvad er Euro-krisens fakta, årsager og løsninger? ( Sendes i FLR-Dialog d. 29. november 2011)

Jesper Jespersen mener at det nu er afgørende at de politiske EURO-aktører vil se i øjnene, at den økonomiske-monetære union økonomisk set kom for tidligt.

Økonomiprofessoren anbefaler en kontrolleret solidarisk løsning, der tager udgangspunikt i Keynes anbefalinger til Bretton Woods valutasystemet - også for at få tøjlet de alt for løsslupne valutatransaktioner, der kun er til gavn for de spekulanter der nu ser ud til at køre rundt med økonomien og de politisk ansvarlige.

Interviewet kommer også ind på bankernes og boligboblers rolle for finanskrisen og nødvendigheden af en intelligent jord- og boligbeskatning - ikke mindst i Danmark, hvor der også mangler økonomisk-politisk gennemsigtighed.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 26. november med økonomiprofessor Jesper Jespersen, Roskilde Universitet. (68:54)

Klik HER for billede: [pix] FB Jesper Jespersen (foto)

Studer også gerne nedenstående bilag, som Jesper Jespersen venligt har stillet til rådighed, og som danner baggrund for det interview som han her har givet:

Den Permanente ØMU-krise, af Jesper Jespersen d. 27. juli 2011 HER

Ud af ØMU-krisen. Hvordan?, af økonomiprofessor Jesper Jespersen Roskilde Un. HER (PowerPoint-præcentation)

Tekstboxe vedr. ØMU-krise: 1. Tidslinje, - 2. ØMU-konvergenskrav, af økonomiprofessor Jesper Jespersen Roskilde Universitet. HER

Credit Rating Bureau'ere, af økonomiprofessor Chresten Sørensen HER

Læs om Jesper Jespersen, Professor på Roskilde Universitet HER

Hør gerne et nyere interview om Merkel-Zarkozys EURO-aftale et par dage efter dens indgåelset. Det er med økonom ved Aalborg Universitet, Mogens Ove Madsen HER