Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør om georgismens og grundskyldens/grundskattens potentialer såvel fordelingsmæssigt som for den optimale økonomisering med jord som given og uerstattelig naturressource - også set i et globalt bæredygtigt perspektiv. Og har her potentialer til at blive et basalt bolværk imod nye boligbobler og finanskriser, - og til at være et udgangspunkt i udkantområdernes redning. ( Sendes i FLR-Dialog d. 26. april 2011)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 25. april med Preben Pedersen, Aalborg og fra Henry George Foreningen i Danmark og tidl. rådmand i Aalborg for Det Radikale Venstre. (51:54)


Preben Pedersen er Medlem af Henry George Foreningen og Fhv. byrådsmedlem og Rådmand i Aalborg for Radikale Venstre. Han har gennem mange år deltaget flittigt i den offentlige debat, hvor han i skrift og tale har beskæftiget sig indgående med grundskyld og ejendomsskat.

Interesserede kan læse mere om grundskyld og georgismen på www.henrygeorge.dk

På hjemmesiden kan man også læse om den omtalte Fred Harrison og hans nye bog "The Silver Bull", (i dansk oversættelse "Søvkuglen") Fred Harrison gæsterforelæser i Danmark 2 - 4. maj bl.a. på Aalborg Universitet d. 2. maj og i Vartov, København d. 3. maj.

SIDSTE: Læs gerne ah-tilføjelsen HER og nederst om grundskattens nødvendighed som markedsøkonomiske rationalit men stadigvæk også fordelingsmæssigt - ikke mindst af hensyn til de økonomisk stagnerendene udkantområder, som i høj grad lider af den nuværende ganske overdrevne uøkonomiske centraliseringsproces drevet frem igennem irratinelt lave grund- og ejendomsskatter.