Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør om Fredsvagten ved Christiansborg som har stået siden Danmarks indtræden i Afghanistankrigen i 2001 - samt om behovet for flere fredsvagter alt imedens krigen stadig raser. ( Sendes i FLR-Dialog d. 11. januar 2011)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 7. januar 2011 med fredsvagtens bagmand Bo Richardt, som har udsendt nødråb om flere fredsvagter. (52:04)


Interesserede kan som nævnt melde sig for at prøve at blive fredsvagt enten at ringe til Bo Richardt på tlf 50901860,

- emaile til bo@fred.dk eller fredsvagt@fredsvagt.dk

- eller via Fredsvagtens hjemmeside www.fredsvagt.dk

- eller via Facebook: Fredsvagten ved Christiansborg

Fredsvagtens omtalte nyhedsbrev med efterlysningen af folk til at bære fredsvagten på bymuseet kan læses HER

Tidligere interviews om fredsvagten:
Reportage d. 5. september 2010 fra Christiansborg Fredsvagts alternative flagdag med fredsflag i regnbuens farver ovre fra den modsatte side af Holmens Kanal med TAnja Knudsen, Frederikshavn som interviewer. HER

Og TAnja Knudsen, Frederikshavn fortæller som øjenvidne om sin oplevelse af at deltage i Fredsvagtens alternative brug af fredsflaget på flagdagen for soldaterne d. 5. september 2010 HER

"Landssoldat - hjem for fred". Fredsvagterne drog til Rådhuspladsen og satte rose i Landsoldatens gevær. (4. august 2005) Interview d. 2. august 2005 med fredsvagten Christina Bech. HER