Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Økonomisk militærnægtelse med overførsel af ønskede beløb til forebyggende fredsarbejde og ikkevoldelig human konfliktløsning - som fredsstrategi nede fra græsrødderne. ( Sendes i FLR-Dialog d. 30. november 2010)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Hvad er økonomisk militærnægtelse? Geo Horn fortæller herom d. 23. november. (9:26)

Klik HER for lyd:
[pix] FB - Og Geo Horn diskuterer Perspektiverne og virkeliggørelse af Økonomisk Militærnægtelse. (53:14)

MAn finder Fredsskattefondens informationer om fredsskat/økonomisk Militærnægtelse på www.fredsskattefonden.dk

- og på www.fredsakademiet.dk kan man søge på fredsskat og Geo Horn

- og helt præcist kommer man til Geo Horns omtalte grundige gennemgang af økonomisk militærnægtelse/fredsskat HER

Interesserede kan kontakte Geo Horn via mailadressen horn@mail.dk

Og den aktuelle militarisering af udenrigspolitikken jf www.arnehansen.net/101201Missilskjold-AkrigHorn.htm øger bare behøvet for at ansvarlige genovervejer Geo Horns ide om økonomisk militærnægtelse.