Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Reportage fra Palæstinainitiativets gadeaktion på fisketorvet i Frederikshavn d. 13. september 2010 med sin papmachemodel af den palæstinensiske vestbred, perforeret af de israelske bosættelser og deres befæstede adgangsveje. (FLR-Dialog d. 21. september 2010)

Klik gerne straks på nedenstående links til billeder af den meget detaljerede papmache-model af den palæstinensiske Vestbred - og hav dem gerne fremme til at studere og følge med på samtidigt med at man aflytter interviewene, hvor modellen forklares og kommenteres.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 13. september 2010 med Elin Søgaard, Palæstinainitiativet. (12:17)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 13. september 2010 med Karen Henriksen. ((15:14)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 13. september 2010 med frederikshavneren skoleinspektør Peter Mygind. (9:46)
Klik HER for billede: [pix] FB Papmachemodellen af palæstinensernes perforerede Vestbred - her fotograferet vinkelret ovenfra (men ikke i Frederikshavn)
Signaturforklaring: Den grønne linje er den FN-anerkendte 1967-våbenstilstandslinje,- den røde linje er Israels apartheidsmur, - de gule områder markerer jordarealer, som bosætterne fra Israel har sat sig på og de blå klatter heri er israelske bosættelser, - sort linje med prikker er bosætternes befæstede veje, - de røde linjer forbinder de palæstinensiske byer, - og de grå jordfarvede områder er de arealer der i øjeblikket er ladt tilbage til de indfødte palæstinensere.
Klik HER for billede: [pix] FB Vestbredden på Fisketorvet i Papmachemodel her og resten af billederne er taget på Fisketorvet i Frederikshavn.
Klik HER for billede: [pix] FB - igen
Klik HER for billede: [pix] FB Apartheidmurens krøllede linjeføring omkring Qalqilya - i tydeligere nærbillede
Klik HER for billede: [pix] FB - og Qalqilya's beligenhed
Klik HER for billede: [pix] FB Jerusalem-området - i tydeligere nærbillede
Klik HER for billede: [pix] FB Gadeaktionen på Fisketorvet i Frederikshavn, som Tordenskjold vender ryggen til
Klik HER for billede: [pix] FB - med interesserede frederikshavnere
Klik HER for billede: [pix] FB Kis fra EL og Karen og Elin fra Palæstina-initiativet

Læs (og videregiv) gerne invitationen til Palæstina-møde torsdag d. 23. september kl 19 på Ørnevejen 6 med Karen Henriksen om Palæstina - med debat om hvad vi kan gøre for en løsning af den israelsk-palæstinensiske konflikt? Klik HER for billede: [pix] FB HER - evt spørgsdmål er velkomne til mobil 30420818 eller post@arnehansen.net

- Og også løbesedler i mindre format til uddeling til venner og bekendte er prinklare Klik HER for billede: [pix] FB HER til fri afbenyttelse.