Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Den danske flådes historie - set i et frederikshavnerperspektiv og med udgangspunkt i udstillingen herom i Krudttårnet.(FLR-Dialog d. 13. juli 2010)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 8. juli 2010 med Erik S. Christensen, arkivar på Bangsbo museum og Arkiv i Frederikshavn. (44:27)

Fotos af udstillingen i Krudttårnet, som danner udgangspunkt for Erik Christensens fortælling om flådens historie, og som man med fordel kan se på undervejs medens man lytter:
Klik HER for billede: [pix] FB Arkivleder Erik S. Christensen ved planche-udstillingen
Klik HER for billede: [pix] FB Middelalder-planchen
Klik HER for billede: [pix] FB Kejserkrigen
Klik HER for billede: [pix] FB Svenskekrigene
Klik HER for billede: [pix] FB Store Nordiske Krig
Klik HER for billede: [pix] FB Englandskrig
Klik HER for billede: [pix] FB 1, Verdenskrig.
Klik HER for billede: [pix] FB Besættelsestiden
Klik HER for billede: [pix] FB Den Kolde Krig
Klik HER for billede: [pix] FB Samtidig Karikaturtegning af Peter Wessel
Klik HER for billede: [pix] FB De meter-tykkemure i kanontårnet, som danner ramme om udstillingen
Klik HER for billede: [pix] FB fortælleren arkivleder Erik S. Christensen foran kanontårnet fra svenskekrigene
Klik HER for billede: [pix] FB Skitse Kanontårnets oprindelige placering i forsvaret af Fladstrand.
Klik HER for billede: [pix] FB Krudttårnet i det nuværende placering ca 200 meter mod vestnordvest.
Klik HER for billede: [pix] FB - og kanonerne og kuglerne på kanontårnsmuseets øverste etage

Links til fotos oa. informationsmaterialer produceret af Bangsbo Lokalhistoriske Arkiv.
Nordre SkanseHER
Nordjylland under Englandskrigen HER
Bangsbo FortHER
Bangsbo og PikkerbakkenHER

Bredere lokalhistoriske beskrivelser - produceret af Bangsbo Museum og Arkiv:
Byens historieHER
Elling Åes udløbHER
Fra Reformation til Enevælde HER
Bangsbo og PikkerbakkenHER
Et lokalt transformatortårns historieHER
Kulturmiljøer i hele Frederikshavn kommuneHER
FrederikshavnHER - in English

Interesserede kan finde flere informationer på www.bangsbo.com

Hør også arkivleder Erik C. Christensen fortælle om Frederiksahvn Havns historie HER