Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Frihedskæmperen under den tyske besættelse med dæknavnet "Lille John" fortæller, og bruger her også sine erfaringer til at diskutere civil ulydighed som kan være en nødvendighed for at skabe og holde liv i et reelt demokrati.(FLR-Dialog d. 2. marts 2010)Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 28. januar 2010 med Aage Staffe, pensionist og tidligere skoleleder - 1. del. (42:11)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 28. januar 2010 med Aage Staffe, pensionist og tidligere skoleleder- Anden del (42:56)

Mere om og af frihedskæmperen Aage staffe på www.aage-staffe.dk bl.a erindringsbogen"En smededreng går til modstand" og flere bøger til undervisningsbrug

ER man enig I Aage Staffes syn på Afghanistankrigen, så bør man vel bruge sin højtbesungne demokratiske ytringsfrihed til at skrive under på
www.ikkeflerebombefly.skrivunder.dk Ikke flere danske bomber og bombefly
Vi ser gerne, at Danmark ude i den store verden bliver set som et lille fredselskende land, som ingen behøver at frygte. Derfor har vi aldrig ønsket eller behøvet hangarskibe, atomvåben, langdistance-raketter eller andre svære angrebsvåben. Vi ønsker derfor heller ikke at se eller høre om danske fly, der kaster store bomber over fremmede folk. Vi købte for 30 år siden i dyre domme F-16 fly med det ene formål, at de skulle beskytte det danske luftrum; men ingen ønskede eller tænkte sig dengang, at de kunne udvikles til at fremføre og kaste svære bomber. Nu tales der vidt og bredt om, at Danmark selvfølgelig skal indkøbe en ny generation af disse bombefly for et ukendt trecifret milliardbeløb, for bombes skal der, når nu vores piloter er blevet så dygtige til det. Men vi ønsker ikke denne udvikling eller dette indkøb til glæde kun for militærpiloter. Milliarderne vil kunne skabe bedre fred og udvikling ved humanitær bistand til millioner af trængende folk. Aldrig Mere Krig står bag denne opfordring til at skrive under på www.ikkeflerebombefly.skrivunder.dk

Man kan evt læse flere informationer om baggrunden for underskirtsindsamlingen på www.IkkeFlereBombeFly.FRED.dk

---- Her er en af de spontane begrundelser for at skrive under:
"Da jeg betragter besættelsen af Afghanistan, hvori Danmark deltager, som en umenneskelig og farlig aktion, der omgående bør bringes til ophør, vil jeg også gerne støtte jeres underskriftsindsamling og håber at hele den danske befolkning vil bakke op bag jeres initiativ."
Med venlig hilsen Leif Bork Hansen

Tilføjelse D. 30.03.2014 efter genudsendelse af Staffe interviewet i anledning af hans død , modtog jeg følgende fra Lise Vestergaard om sin far der også var aktiv i fredsarbejde:
Det var beundringsværdigt at Aage Staffe bevarede sit samfundsengagement hele livet. Jeg traf ham i Valby Fredsfestival hvor han solgte sine bøger. Jeg købte En Smededreng går til modstand med bagside mottoet vold avler vold og nogle af hans historiebøger. Jeg er ked af min far allerede var død på det tidspunkt. Det kunne være fantastisk at opleve de 2 modstandskæmpere fra hver deres del af Danmark og hver deres del af det politiske spektrum sammen.
Min far var meget ung dengang under krigen og det var med fredelige midler, men lederen blev taget af Gestapo og min far måtte gå under jorden. Det har påvirket og min far arbejdede for fred via arbejdet for bedre uddannelsesmuligheder på international basis. Efter krigen var min far med i genopbygningsarbejdet i Tyskland, hans bedste ven dér Ingo Metze arbejdede siden på sin måde for international forståelse. Nemlig ved at lære sig 8 sprog og lede ture til forskellige lande. 3 mænd, hvor international fred og også demokrati var vigtige ledetråde gennem livet. Med kærlig hilsen, Lise