Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Opfordring til danskerne om at flage på halv lørdag d. 5. september på Danmarks nye nationale flagdag til soldaternes ære, - som en protest mod den tiltagende danske militarisme. (FLR-Dialog d. 11. august 2009)Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 10. august 2009 med Henning Sørensen, Aldrig Mere Krig, som appellerer om at bidrage til avisannoncer om at flage på halv d. 5. september. (38:22)


Henning Sørensen beder på vegne af fredsorganisationen Aldrig Mere Krig om at personer der vil være med i en avisannonce om at flage på halv d. 5. september som protest mod den stigende militarisering af det danske samfund som den nye soldaterdag d. 5.september til soldaternes ære er udtryk for, - hver indbetaler 200 kr og pensionister og mindrebemidlede i øvrigt 100 kr
- og at interesserede organisationer og virksomheder indbetaler 500 kr.

Og indbetalingen sker nemmest over netbank til Aldrig Mere Krigs konto i Arbejdernes Landsbank med registreringsnummer 5396 og kontonummer 0000309139 og mærket med "flagdag". Man kan også indbetale på postgironr80237278. Alle indbetalerne bedes samtidigt meddele Aldrig Mere Krig sit navn, stilling og hjemby (og evt. Organisation), - enten pr email til info@aldrigmerekrig.dk eller pr telefon til Henning Sørensen 8632 1679. Og indbetaling bedes foretaget senest d. 20. August 2009
Og så vil personen eller organisationens navn komme med i annoncen.

NB: Iøvrigt pointerer Henning Sørensen, at interesserede ikke behøver at stå 100% inde for hans helt pacifistiske formulering af annonceteksten for at skrive under - eller man kan bede om at navnet på indbetaleren blive udeladt i annoncen.
- og det gælder også for interesserede som holder sig tilbage fordi det kan have uforholdsmæssigt store omkostninger at få sit navn i annoncen, at de også er velkomne til at være anonyme". Og i begge tilfælde skal man så blot tilføje anonym", og så vil navnet blive udeladt.

Læs mere om kampagnen for at få danskerne til at flage på halv d. 5. september i protest mod den stigende militarisering i Danmark HER

- eller til udprintning i PDF-format HER