Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Forsvarskommissionens arbejde fortalt af det socialdemokratiske medlem på møde i Frederikshavn og efterfulgt at kritisk debat af forsvarets funktionsmåde og ledelse fremført fra egne rækker.( FLR-Dialog d.16. december 2008)Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse af oplæg af John Dyrby og Bjarne Laustsen på Socialdemokraternes møde d. 8. december, der blev efterfulgt af kritisk debat af militærets indretning. (65:73)


Vi kommer til møde hos Socialdemokraterne i Frederikshavn og hører om arbejdet i Forsvarskommissionen der skal færdiggøre sit arbejde til marts 2009 og i øvrigt lige er blevet beskyldt for at arbejde alt for lukket. Først skal vi høre det socialdemokratiske medlem John Dyrby fortælle om hvordan socialdemokraterne ønsker militæret effektiviseret til at føre krig som led i den aktivistiske udenrigspolitik, som Danmark bør føre. Vi hører også Laustsens nordjyske beskæftigelsesvinkel.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse af den efterfølgende kritisk-konstruktive debat med militærets egne folk. (106:18)


Men mødets tyngdepunkt er dog den overvældende åbenhjertige og konstruktive kritik af militærets funktionsmåde og ledelse fra mødets mange deltagende militærfolk, som her viderebringes helt ucensureret. Debatten blev dog ikke så åben som Bjarne Laustsen havde lagt op til i sit Nyhedsbrev. Og de deltagende militærfolk problematiserede ikke den aktivistiske udenrigspolitik med dens krige, der kan kræve deres liv. Det blev således overladt til anden side at spørge til situation og strategi i Afghanistan.

Til eftertanke er her et link til et godt råd til Obama mht Afghanistan HER

Billeder fra forsvarsmødet
Klik HER for billede: [pix] FB Oplægsholderne Bjarne Laustsen og John Dyrby
Klik HER for billede: [pix] FB Opmærksomme mødedeltagere fra søværnet især
Klik HER for billede: [pix] FB - og flere militære og (for) få civile
Klik HER for billede: [pix] FB vinduessiden m bl.a dirigenten Axel Fiedler
Klik HER for billede: [pix] FB Dyrby måtte op at stå for at klare spørgsmålenes trommeild.

Man kan læse (lidt) mere om forsvarskommissionens arbejde HER