Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Om Danmarks overtrædelse af børnekonventionen ved behandlingen af flygtningesager og illustreret ved udvisningssagen imod militærnægteren Mirsad Zairi..( FLR-Dialog d. 11. marts 2008)Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 10. marts 2008 med sognepræst Helle Myken, Mariager Fjord - medstifter af Alle Børns Rettigheder. (10:27)
Interesserede kan læse programmet for fredsdemonstrationen HER