Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


En konfliktlæge og Balkankender i en menneskealder analyserer vestmagternes misrøgt af Kosovo-problematikken, der har befordret den aktuelle hårdknude..( FLR-Dialog d. 22. januar 2008)Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 15. januar 2008 med fredsforsker Jan Øberg, Direktør for TFF, den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, Lund.


Må gerne linke til Øberg-interviewet og genbruge det - med kildeangivelse.

Man kan læse meget mere på TFFs site http://www.transnational.org/

Jf at TFF skal eksistere udelukkende ved frivillige bidrag, så er alle bidrag velkomne på www.transnational.org/support.htm