Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Venstre-folketingsmedlem diskuterer Bush's udenrigspolitik i lyset af hans Danmarksbesøg.(30. juni 2005)

Når danskerne genvalgte regeringen Fogh må det betyde at et flertal akcepterer regeringens Irakpolitik og tætte parløb med USA bl.a.i kampen mod terror. Derfor har regeringen det folkelige mandat til at byde Bush velkommen til Danmark - uanset hvor stor en anti-Bushdemonstration der bliver d. 6. juli, mener Venstres folketingsmedlem Tina Nedergaard.

Angrebet d. 11. september 2001 var et angreb på det amerikanske samfund som helhed. Det skal vi også holde os for øje i Danmark, at terroren er rettet imod vores befolkninger og der har regeringen i Danmark valgt klart side for demokratiet.

Venstre-folketingsmedlemmet er iøvrigt ikke ukritisk over for Bush's politik, som bygger på amerikanernes traditionelle opfattelse af deres ret til i verden at gøre, hvad der er godt for amerikanerne. Amerikanernes opfattelse af deres rettigheder i verden er specielle. Ingen andre skal få lov at dømme en amerikaner er forklaringen på at USA ikke anerkender den internationale straffedomstol for krigsforbrydelser, ifølge Tina Nedergaard.
Men det er uheldigt at USA ikke tilslutter sig de internationale konventioner og det internationale retsarbejde der foregår.

Hun håber at Anders Fogh på mødet med verdens mægtigste mand kan få lejlighed til at formidle nogle af de demokratiske værdier som Europa er stærk fortaler for, såsom fairness i retssager, at minimere tabene rundt omkring i verden og lytte til de befolkninger som vi forsøger at hjælpe. Det er vigtigt at opretholde en konstruktiv dialog, fastslår Sæbykredsens Venstre-folketingsmedlem Tina Nedergaard, som glæder sig over, at den amerikanske præsident kommer på besøg i Danmark.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 30. juni 2005 med Tina Nedergaard, medlem af Folketinget valgt i Sæbykredsen. (25:09)


Om Tina Nedergaard i Folketinget og personlige hjemmeside

Søg informationer hos Venstre