Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Sosialdemokratisk forsvarsudvalgsmedlems syn på Bush's politik.(1. juli 2005)

Vi skal fortælle Bush at den linje han kører rundt om i verden er konfliktskabende, siger Bjarne Laustsen , valgt for socialdemokraterne i Frederikshavnskredsen.

I Irak havde han jo ingen planer for fred kun for krig, det bør han bebrejdes for. Her er den danske og amerikanske befolkning på bølgelængde i deres afstandtagen.

I stedet for at skabe større ulighed i verden burde Bush som supermagtsleder arbejde for at folk havde noget at leve af så folk holder op med at kriges.

Vi mangler stadig argumenter for at gå i krig i Irak. Dansk Folkeparti er kun gået med for at komme i krig med muslimer. Det er sidste gang socialdemokraterne har stemt for en forlængelse af de danske troppers tilstedeværelse i Irak. Indsatsen skal fremover gøres humanitær.

Uden olje var USA næppe gået så militært ind. Amerikanerne fører et dobbeltspil. USA har jo tidligere støttet Saddam Hussein når de havde brug for ham. Bush har uret i at sammenkæde terror med krigen mod Irak. De politiske partier bør give Bush klar besked.

Det var i orden at den danske befolkning demonstrerede imod USAs krig i Vietnam der gik voldsomt udover civilbefolkningen og det er det samme her....slutter Bjarne Laustsen

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 30. juni 2005 med Frederikshavnkredsens socialdemokratiske folketingsmand Bjarne Laustsen (8:37)


Om Bjarne Laustsen

Nyheder fra Socialdemokraterne