Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


De frederikshavnske tamilers indsamling til TROs hjælpearbejde for tsunami-ramte i det nordlige og østlige Sri Lanka.(9. januar 2005)

Tamiler i Frederikshavn fortæller om hvor stærkt et indtryk flodbølgens ødelæggende virkning på deres landsmænd i nordøstlige Sri Lanka gjorde på. De måtte gøre noget og tog initiativ til at søge tilladelse til en husstandsindsamling. Med brug af ca. 2/3 af ruterne i Frederikshavn kommune indsamlede tamilerne og en halv snes indfødte strandbynitter især hele 158.459 kr. Et beløb der ikke vides at være overgået tidligere? Et ægtepar havde alene overkommet at samle ind på hele 9 ruter.

Det er endda eksklusive de frederikshavnere som har indbetalt direkte til TRO, Tamil rehabiliterings Organisation, hvortil man på www.troonline.dk stadig kan indbetale med Dankort.

Flodbølgen kostede næsten alle de 40 tamilske familier i Frederikshavn mistede slægtninge.

En lokal tamil takkede på tamilernes vegne frederikshavnerne for deres enestående gavmildhed.


DANSK FLYGTNINGEHJÆLP FLYTTER INDSAMLING.. Dansk Flygtningehjælp har lige skrevet til sine lokale koordinatorer, at den planlagte flytning af den årlige indsamling til om foråret er udskudt et år således at der igen i år fortsat bliver indsamling om efteråret og helt præcist søndag d. 13. november, som frederikshavnere, der gerne vil samle ind, lige bedes notere i kalenderen.

Det skyldes Flodbølgen i Asien som har mange efterdønninger. ISOBRO, der er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, har lanceret en helt ny aktivitet: DM i indsamling. Det er et indsamlingsshow på TV, der samler ind til et specielt tema, i år er det til forældreløse børn i Afrika. Forud for Tv-showet skal hele Danmark så dyste om at samle ind. Alle inddrages fra kendte skuespillere til gymnasieelever.

DM i indsamling skulle oprindelig køre hele januar måned med en TV- kulmination den 29. januar. Men nu har ISOBRO så valgt at flytte DM i indsamling til den 8.maj. Vurderingen var, at en stor indsamlingsaktivitet til Afrika ville være malplaceret, set i lyset af den store fokus, der p.t. er på indsamling til Asien.

Det har så betydet at Dansk Flygtningehjælp så har følt sig tvunget til at flytte sin planlagte indsamling i maj måned kun 3 uger efter tilbage til om efteråret d. 13. november

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview med tamilernes indsamlingskomite i Frederikshavn d. 8. januar 2005. (15:02)