Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Om torturkommissions kritik af Danmark for overdreven tvang i psykiatrien.(28. november 2004)

DUETOFT I SIND-ØSTVENDSYSSEL
Peter Duetoft tager udgangspunkt i den kritik af Danmarks overdrevne brug af tvang i behandling af sindslidende som kom ud af Europarådets antitorturkommissions besøg i Danmark for nogle år siden. Rapporen havde medført forbedring af de fysikse rammer på de psykiatriske hospitaler. Men den seneste statistik viser nu at antallet af tvangsforanstaltningerne var forblevet uændret. Man laver ikke om på en afdelings kultur ved hjælp af mursten. I dag binder man folk fordi man ikke vil ofre ressourcer på alternativer. Der findes dog steder der kunne fungere som inspiration for andre steder

Peter Duetoft så ikke den kommende kommunalreform som noget fremskridt set fra de sindslidendes side. Man slipper ikke for fordelingen på flere kasser der vil kæmpe for at slippe billigst muligt. Og skattestoppet vil altid sende besparelserne over på minoriteterne. Man er f.eks. på Vestsjælleand nu i gang med at nedlægge nogle velfungerende enheder blot ved at se på de simple udgiftstal.

Der var stadig tabu om sindslidende og i så høj grad at mange politikere ikke kendte forskel på sidnslidende og evnesvage. Det danske samfund er så ringe til at integrere mennesker som er lidt anderledes.Det er dem der er lidt anderledes der gør livet spændende. Den kulde der nu er i vort samfund rammer i høj grad de sindslidende. En indlagt sindslidende flygtning der havde opholdt sig et halvt år på institution havde kun kunnet snakke en halv time om ugen med en tolk.

Peter Duetoft følte sig også efter aftenens debat bekræftet i der var brug for en særlig indsats for at fremme alternative metoder til tvang fortalte han bagefter.

Mere information på http://www.sind.dk/

Klik HER for lyd:
[pix] FB Foredrag d. 24. november 2004 af fhv. MF Peter Duetoft i Sind-Østvendsyssel. (49:16)