Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Om Høring om afviste asylsøgeres børn i Asyl- og Udrejsecentred. 25. januar 2018.
Dialog informerer her om Høring om afviste asylsøgeres børn i Asyl- og Udrejsecentred. 25. januar 2018. Dialog på Frederikshavn Lokalradio ringede  d. 9.januar 2018 til Mette Roerup fra Bedste forældre for Asyl, som har taget initiativ til høringen for at høre nærmere.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Mette Roerup fortæller om hvorfor Bedsteforældre for Asyl vil afholde høringen om asylbørn og om programmet

Her er Bedsteforældre for Asyls udsendte program:


Høring om
Afviste Asylansøgeres Børn i Asyl- og Udrejsecentre torsdag den 25. januar 2018 kl. 14 -17
i Fællessalen på Christiansborg
  
PROGRAM
 
14.00 - 14.10                    Velkomst.
 
14.10 - 14.25                    Hvad ved vi om disse børn?
Oplæg ved journalist Olav Hergel, Politiken.
 
14.25 - 14.40                    Overholder Danmark Børnekonventionens og andre relevante konventioners bestemmelser på dette område?
Oplæg ved vicedirektør Louise Holck, Institut for Menneskerettigheder.
 
14.40 - 14.55                    En faglig vurdering af, hvad det betyder for børn i årevis at vokse op under de  specielle  forhold  og  den  usikkerhed,  der  er  forbundet  med  et  liv i  asylcenter eller udrejsecenter.
Oplæg ved psykolog Sólveig Gunnarsdóttir, Røde Kors.
 
14.55 - 15.10                    Mulighed for opklarende spørgsmål til de tre oplægsholdere.
 
15.10 - 15.30                    Kaffepause.
 
15.30 - 16.50                    Paneldebat med inviterede politikere med udgangspunkt i et par casestories fra børns tilværelse i                                            asyl- eller udrejsecenter.
 
16.50 -17.00                     Opsummering og afrunding.
 
Tilmelding til tilmelding@bedsteforaeldreforasyl.dk senest 21. jan.
Deltagergebyr 50 kr.  til reg. nr. 7780  konto 1930866 med oplysning om dit deltagernavn
 
BEDSTEFORÆLDRE FOR ASYL
 
Høringen støttes af Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk og Trampolinhuset www.trampolinehouse.dk
og  Folkebevægelsen for asylbørns fremtid..

Klik HER for billede: [pix] FB Mette Roerup fra BfA som blev interviewet

Hjemmeside for Bedsteforældre for Asyl

Facebookside for Bedsteforældre for Asyl

Klik HER for billede: [pix] FB BfA-logo