Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Til generalforsamling i Venligboerne Frederikshavn.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her de væsentligste dele af Venligbo Frederikshavns årlige generalforsamling som foregik torsdag den 2. marts i Caféen Hangaardsvej 5, 2. sal. Dialog har valgt at prioritere hensyn til de nytilkomne flygtninges integration i det frederikshavnske lokalsamfund og i særdeleshed kendskab til generalsorsamlingen som det danske foreningslivs krumtap over hensyn til lyttertal , altså væsentligheden af indlæringen af relevant reel brugbar folkeoplysning for nye flygtninge og især venligboer, over underholdningsværdien. Derfor bringer Dialog her en optagelse af alle en generalforsamlings væsentlige elementer og vil gøre opmærksom på, at man kan genhøre optagelsen på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog (og søg her på generalforsamling) gentagne gange indtil man har forstået hvad der blev sagt. Til understøttelse af forståelsen af hvad der sker undervejs så kan man også her på Dialogs hjemmeside straks finde dagsordenen for generalforsamlingen. Lærere er velkomne til at genbruge. I den fyldige reportagen her er dog bortredigeret støj, pauser og tomgang uden nyt.
(sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio 7. marts 2017)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Reportage d. 2. marts 2017 af generalforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn med bl.a. formanden Pou Nielsens beretning på vegne af bestyrelsen, gennemgang af regnskabet og ledelse af valg til bestyrelsen. (43:22)

Dagsorden for genralforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn
som blev publiceret på Facebooksiden Venligboerne Frederikshavn først i februar 2017
Klik HER for billede: [pix] FB Poul Nielsen,Venligboerne Frederikshavns formand og ildsjæl
Klik HER for billede: [pix] FB Deltagere i generalforsamlinge , ialt over 30
Klik HER for billede: [pix] FB De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Klik HER for billede: [pix] FB næstforkvinden blandt andre lyttende til bestyrelsens beretning
Klik HER for billede: [pix] FB Deltagerne ved midterbordet
Klik HER for billede: [pix] FB Det øverste bord
Klik HER for billede: [pix] FB Bent Pedersen dirigerer mødets gang
Klik HER for billede: [pix] FB Kandidaten Kim Philip præsenterer sig stående, suppleant
Klik HER for billede: [pix] FB - bestyrelseskandidat Frank Zenas ligeså valgt
Klik HER for billede: [pix] FB og Bahman Hejazi ligeså valgt
Klik HER for billede: [pix] FB kandidat Majid Nassan valgt
Klik HER for billede: [pix] FB Abdulsalam Al-Bayati, suppleant
Klik HER for billede: [pix] FB Midiya tænker sig om
Klik HER for billede: [pix] FB Stemmeoptælling af Mesgina, Mediya og Poul skriver
Klik HER for billede: [pix] FB Og iagttages spændt hvor stregferne sættes
Klik HER for billede: [pix] FB Og hver vaglt bestyrelsesmedlem mødes med en klapsalve
Klik HER for billede: [pix] FB De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Navne på nyvalgte bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Majid Nassan
Bahman Hejazi
Frank Zenas
Abdel-Qader Sido

Navne på siddende bestyrelsesmedlemmer:
Poul Nielsen
Midiya Mustafa
Maria Guldsmed-Thomsen
Amira Sied
Mesgina Solomon.

Suppleanter blev:
Kim Philip
Muhamad Ramadanc
Abdulsalam Al-Bayati

Bestyrelsens skriftlige beretning

Facebooksiden Venligboerne Frederikshavn