Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Kulturmødet på Mors oplevet med en biblioteksformidlers vinkel
Dialog bringer nu en biblioteksformidlers oplevelse af at deltage i Kulturmødet på Mors i dagene 25-27. august 2016. Det er et interview med Vita Andersen, formidler på Aalborg bibliotekerne, som rapporterer bl.a som arrangør af 2 biblioteksdebatter. I debatterne blev der rejst nogle problematikker, som det også kommer til at handle om her.
(sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio 20. september 2016)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 14. september 2016 med Vita Andersen formidler på Aalborg-bibliotekerne (37:27)

Klik HER for billede: [pix] FB Biblioteksformidler Vita Andersen (foto) Aalborg Bibliotekerne

Her er så Kulturmødets efterladte spor, sikkert en kulturel guldgrube: Kulturmødet på Mors

Her er link til Vita Andersens biblioteks-arbejdspladsAalborgbibliotekerneEr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.