Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Familiesammenføringer - ny Tamilsag?
Asrin Mesbah frivillig fra JuraRådgivningen og Peter Arnborg, cand jur, Retspolitisk Forening holder oplæg om yderst kritisabel sagsbehandling af familiesammenføringer i Udlænduingestyrelsen. Og med Jørn Nerup fra Bedsteforældre for Asyl som mødeleder i den efterfølgende debat, som foregik d. 17. juni 2016 på Folkemødet på Bornholm. Mødet stiller skarpt på Udlændingestyrelsens administration af sager om familiesammenføring og stiller spørgsmålet: Tilsidesætter Udlændingestyrelsen ret og retssikkerhed i sager om familiesammenføring? (sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio 26. juli 2016)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optag 17. juni 2016 af jurastuderende Asrin Mesbah fra JuraRådgivningen og Peter Arnborg, Retspolitisk Forening. (52:07)

Stikord:
Sjusk med dokumenter, vilkårlighed, usaglige begrundelser, personale tvinges til at lave urimelige afgørelser, Udlændingestyrelsen bruger slet ikke muligheden for undtagelser i visse situationer, 60.000 sager ligger og venter. Men også regeringens og Folketingets lovsjusk, manglende respekt for traktater, kniber med god forvaltningsskik med hensynsfuld rådgivning på sprog flygtningen kan forstå, manglende kontrol fra regeringen, at kunne klage og anke i den enkelte sag er ikke nok. Folketinget må spørge for at få fremførte kritikpunkter belyst og gøre minister ansvarlig. Ekstern kontrol fra ombudsmand der kan tage sager op af egen drift, men endnu ikke en nødvendig kulegravning af udlændingeområdet. Domstole har kun begrænsede kontrolmuligheder.

Fotos:
Klik HER for billede: [pix] FB Asrin Mesbah taler
Klik HER for billede: [pix] FB Ildsjælen Asrin Mesbah beretter om sine erfaringer med Udlændingestyrelsen
Klik HER for billede: [pix] FB Ordstyrer Jørn Nerup BfA og Asrin Mesbah JuraRådgivningen
Klik HER for billede: [pix] FB Oplægsholdferne frivillige Asrin Mesbah og Cand jur Peter Arnborg Retspolitisk Forening
Klik HER for billede: [pix] FB Lydhør publikum
Klik HER for billede: [pix] FB Mere publikum
Klik HER for billede: [pix] FB - samt sidste del

Facebookside for JuraRådgivningen hvor jurastuderende Asrin Mesbah er hyperaktiv frivillig.
Man kan kontakte JuraRådgivningen som Asrin Mesbah er aktiv i på mailadressen jurakontakt@gmail.com
- eller ved at ringe til telefonnr. 42563511

Mere information Om Bedsteforældre for Asyl som arrangerede mødet og hvor mødeleder Jørn Nerup er meget aktiv.

Om Retspolitisk Forening hvor Peter Arnborg er aktiv.Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.