Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Modersmålets betydning for indlæring af det danske sprog
Med arrangøren, Bedsteforældre for Asyls ord: "Modersmålet - integration eller assimilation. Her ønsker vi at få belyst modersmålets betydning for indlæring af det danske sprog, der er en af hjørnestenene i forsøget på at få vore asylansøgere til at kunne deltage i en almindelig hverdag i Danmark. Kort sagt: Hvordan får man mest udbytte af sprogundervisningen i Danmark? Som indleder vil Lektor ph.d. Bergthóra Kristjánsdottír, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet give et veldokumenteret oplæg til en debat - med deltagelse af Yasar Cakmak - ledelseskonsulent og tidligere skoleleder på Amager Fælled Skole - og Charlotte Holm - medlem af Danmark Lærerforenings Hovedbestyrelse Ordstyrer: Professor - dr.med.. Jørn Nerup Bedsteforældre for Asyl "
(sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio 6. september 2016)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Oplæg d. 17. juni 2016 af Lektor ph.d. Bergthóra Kristjánsdottír, tidl. skoleleder Yasar Cakmak og Charlotte Holm, Danmarks Lærerforening. (44:26)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Den efterfølgende debat om modersmålsundervisningen. (47:52)

Fotos:
Klik HER for billede: [pix] FB Jørn Nerup, Charlotte Holm, Bergthora Kristjánsdottír og Yasar Cakmak
Klik HER for billede: [pix] FB Udsnit af tilhørere

Yderligere informationer om arrrangøren, Bedsteforældre for Asyl på www.bedsteforaeldreforasyl.dk

Kontaktdata til oplægsholderne mv. følger snarestEr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.