Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Frivilligmarked på Frederikshavn Gymnasium og HF.
Vi hører først gymnasiets frivilligkoordinator Per Høbergs velkomst, dernæst kan lytterne høre Pernille Poulsen fra projektfrivillig.dk fortælle om hvad det drejer sig om og endelig om guleroden , det meritgivende frivillighedsbevis.. Så slippes eleverne løs i 2 afdelinger og undervejs hører vi fra både de frivillige fra natteravnene, venligboerne og De frivilliges Hus, samt selvfølgelig fra gymnasieeleverne - idet omfang det lykkedes i den korte tid der var - 20 minutter til hvert af de 2 hold.
(sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradioi FLR-DIALOG d. 24. maj 2016)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelser og interviews d. 28. april 2016 med frivillige fra natteravnene bl.a Lilian, Ulla Hariet fra Bofællesskaberne, der søger besøgsvenner, venligboerne Erik og Midiya. (25:34) og De frivilliges Hus ved Marianne Skadborg,

Klik HER for lyd:
[pix] FB samt med gymnasieeleverne og især med Sofia, Mille og My. (10:30)
fotos

Klik HER for billede: [pix] FB Standene stilles op
Klik HER for billede: [pix] FB Erik og Poul fra Venligboernn Frederikshavn
Klik HER for billede: [pix] FB 1. hold elever på Frederikshavn Gymnasium og HF
Klik HER for billede: [pix] FB Per Høberg indleder
Klik HER for billede: [pix] FB Om Projekt Frivillig
Klik HER for billede: [pix] FB Engageret Pernille Poulssen holder oplæg
Klik HER for billede: [pix] FB Hvorfor blive frivillig?
Klik HER for billede: [pix] FB - og med frivilligbeviset som gulerod
Klik HER for billede: [pix] FB Gigtforeningerness ballonbårne budskab
Klik HER for billede: [pix] FB Ulla Hariet fra Bofællesskaberne
Klik HER for billede: [pix] FB Ja hvem er det lige?
Klik HER for billede: [pix] FB Hjerteforeningen
Klik HER for billede: [pix] FB Besøgende får tilbud om at være phonere til Dansk Flygtningehjælps indsamling i Frederikshavn d. 6. nov.
Klik HER for billede: [pix] FB Mikrofonen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio, som søger frivillige jornalister?
Klik HER for billede: [pix] FB Lektiehjælp gav gevinster
Klik HER for billede: [pix] FB Besøgende hos Natteravnene
Klik HER for billede: [pix] FB Besøg hos Ulla med Bofællesskaberne
Klik HER for billede: [pix] FB - og hos Venligboerne Frederikshavn
Klik HER for billede: [pix] FB Så har et nyt hold lyttende elever
Klik HER for billede: [pix] FB Mer flot gigt-udstilling
Klik HER for billede: [pix] FB Eks. på Frivilligjobs
Klik HER for billede: [pix] FB lidt mere fra Hjerteforeningen
Klik HER for billede: [pix] FB 3 venligboere er parat til at informere - sammen med Marianne fra De frivilliges Hus
Klik HER for billede: [pix] FB Kommunikation om genbrugs-ulandshjælp til Afghanistan

Projekt frivillig for ungdomsuddannelserne inkl. SOSU-udd. Bliv Frivillig

Hjemmeside for Frederikshavn gymnasium og HF som husede frivilligmarkedet

Alle de deltagende foreninger vil snarest få deres kontaktdata lagt på her.Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.