Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Om Frederikshavn kommunes integrationspris - indstil kandidater
Dialog på besøg hos den nye integrationsrådsformand Bahram Deghan i anledning af at integrationsrådet i Frederikshavn opfordrer alle til at indstille kandidater som de synes fortjener en integrationspris. Bemærk at deadline for indstillinger er d 20. marts.
(sendt i FLR-DIALOG d. 15. marts 2016)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 13. marts 2016 med Bahram Deghan som ny formand for integrationsrådet i Frederikshavn. (13:25)


Den sidste frist for indstillinger til integrationspriser er søndag den 20. marts 2016 og man kan læse mere her på Frederikshavn Kommunes hjemmeside: om kriterierne og finde indstillingsskema.
Du kan komme direkte ind til indstillingsskemaet til integrationsprisen ved at klikke her på: Indstillingsskema
(NB Selvom der her omtales kandidater som en person så pointerede integrationsformanden at også grupper kan indstilles som kandidat)

Man kan udfylde indstillingsskemaet elektronisk på stedet - står der. (som dog desværre vist kræver et professionelt Adobeprogram?)

- Alternativt lykkedes det så i stedet at (downloade indstillingsformularen og) lægge indstillingsformularen på (egen hjemmeside) 160317Integrationsprisformular2016-3-1.pdf som man så klikker frem og nedtager og åbner. Herefter først er det muligt for mig at skrive i indstillingsformularen og så senest d. 20. marts, maile den udfyldte formular som pdf-fil til Susan Christensen mailadresse sucr@frederikshavn.dk

- eller udskrive indstillingsformularen og udfylde den i hånden og sende indstillingen pr. post til:
Frederikshavn Kommune
Susan Christensen, Sekretær Arbejdsmarkedssekretariatet, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
Eller bare i rådhusets brevsprække til venstre for hovedindgangen (for at spare portoen)
I øvrigt har Susan Christensen mailadressen sucr@frederikshavn.dk og tlf 98 45 56 59 som sikkert gerne må bruges til henvendelser vedrørende integrationsprisen.

Jf omtale i interviewet så kan man her høre Anders Ferløv Andersen fortælle til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om Frederikshavn kommunes integrationsindsats især mht arbejdsmarkedet.
I øvrigt overtager Anders Andersen pr 1. april posten som sekretær for (og kontaktperson til) Integrationsrådet.

Yderligere information om Integrationsrådet kan man læse i opslaget Integrationsrådet (opdateres 1/4 mht. sekretær)
som ligger på Frederikshavn kommunes hjemmeside Frederikshavn.dk ,hvor man kan finde mange andre relevante emner.


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.