Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hvorfor Bedsteforældre for Asyl og Welcome to Denmark vil arrangere stor demonstration tirsdag den 26. januar i anledning af Folketingets tredjebehandling af nye forslag til asylstramninger. (sendt i FLR-DIALOG d. 19. januar 2016)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 18. januar 2016 med præsten Leif Bork Hansen, som her kommer rundt omkring mange aspekter i asylsagen. (38:29)
Interview d. 18. januar 2016 med præsten Leif Bork Hansen, som her kommer rundt omkring mange aspekter i asylsagen - herunder at en manglende debat af at en medvirkende årsag til de mange krigsflygtninge er boomerang-effekten fra Danmarks krigsdeltagelsedeltagelse i især Irak, som endte i kaos og undertrykkelse af sunnier, som så kun IS kom til "hjælp" militært og vandt tilslutning hos - og også i Vesten med terror tilfølge, da Danmark m.fl. bombede IS.

Klik HER for billede: [pix] FB Foto med Leif Bork Hansen

Pressemeddelelse med program om demoen på tirsdag d 26. januar kl 16 på Nytorv i København. lige til at dele og printe ud til andre.

Eller HER: Pressemeddelelse: Demonstration tirsdag den 26. januar kl.16-17,30, Nytorv, ved Strøget,1450 København K i anledning af Folketinget s tredjebehandling af asylstramninger.Konferencier ved demonstrationen : skuespiller Anne Marie Helger.

Talere:
Forfatter og samfundsdebattør Carsten Jensen,
Filminstruktør Michael Graversen ("Drømmen om Danmark")
Line Søgaard fra Welcome to Denmark.
Vicedirektør i Institut for menneskerettigheder Louise Holck
. Syrisk musikgruppe ved Ismail Mala Omar spiller ved demonstrationen.

Folketinget vedtager love med det formål at afskrække mennesker på flugt fra at søge beskyttelse i Danmark, regering en vil fratage flygtninge deres smykker og genstande for at kunne veksle dem til penge. Retsbeskyttelsen indskrænkes. Samtidig skal man ikke kunne få familiesamme nføring med ægtefælle og eventuelle børn fra krigsområder før efter 3 år efter at flygtningen selv har opnået asylstatus.
Ligeledes ønskes større muligheder for at gøre flygtninge endnu mere rodløse ved at udvide muligheder for at udvise dem , der allerede har opnået beskyttelse (Lovforslag: L 87).
Dødstallene på menneske på flugt, herunder druknede i Middelhavet - mænd, kvinder og børn, - stiger uafbrudt, men bliver mødt med kravet om nye stramninger og udvidet beskyttelse af grænser. "Hvad sker der med os, hvis vi hjælper mennesker på flugt?" spørger vi i stedet for at spørge: "Hvad sker der med dem, hvis vi ikke hjælper?
Bedsteforældre for Asyl ønsker så bred opbakning som muligt til demonstrationen. Med venlig hilsen Leif Bork Hansen, tlf. 21 38 73 38.

Bedsteforældre for Asyl's udpegning af Hovedlinjerne i lovforslaget L87

Lovforslag L87 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven -i Resume

Folketingets behandling af L87 med muligheder for at følge processen - lige fra det oprindeligt fremlagte Lovforslag L87 i sin helhed (og svært tilgængelige form) debatindlæg fra partierne, udvalgsbetænkninger mv.

Da Høringssvarene til L 87 tilsyneladende endnu ikke er blevet lagt ud på Folketingets hjemmeside, så må henvises til de høringsrelevante organisationers hjemmesider:
Høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder til Lovforslag L87 af 10. decembder 2015

Søg øvrige høringssvar på de relevante asylorganisationers hjemmesider eller Facebooksider som f.eks Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, Refugee Welcome, Asylret, Amnesty International, UNHCR/FN's højkommissariat for Flygtninge, Sos mod Racisme, Bedsteforældre for Asyl, Foreningen af udlændingeadvokater/Advokatrådet, Dokumentations og Rådgivningscenter mod Racisme m.fl.
Høringssvr fra bl.a Kvinder i Sort, Amnesi Nu og Kvincernes internationale Liga for Fred og Frihed og SOS mod Racisme er rundsendt via post@arnehansen.net's Omnimails d. 7.01.2016.

Medarrangør Bedsteforældre for Asyl's hjemmeside

samt Refugees Welcome to Denmark samt flereEr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.