Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Til Frivillig Fredag i Frivillighedshuset, Danmarksgade 12 i Frederikshavn 2. del hvor vi hører om Alzheimerforeningens arbejde og om et kommunalt projekt der henvender sig til folkover 65 der er blevet enlige. Og så hører vi afslutningen med sang og musik. (sendt i FLR-DIALOG d. 6. oktober 2015)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview med Tove Jensen Alzheimerforeningen (9:49)
Foto: Klik HER for billede: [pix] FB Tove Jensen ved udstillingen med pjecer om Alzheimer
Læs mere på Alzheimerforeningens hjememside www.alzheimer.dk

Klik HER for lyd:
[pix] FB Anette Bjerregaard og Chralotte Tjørnevig fortæller om kommunens samarbejde med frivillige i arbejdet med ældre ensomme som har mistet nære. (21:37) Man kan her læse mere om tilbuddet til folk, der kan føle sig ensomme og se der under Projekt 65-årige på side 19

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse af Syngepigerne fra Tårs med sang med Hedvig Brix i spidsen og harmonikamusikken ved Lasse. (40:12)
Fotos:
Klik HER for billede: [pix] FB Lasse spiller harmonika sammen med
Klik HER for billede: [pix] FB syngepigerne fra Taars
Klik HER for billede: [pix] FB Hedvig Brix som står i spidsen for syngepigerne
Klik HER for billede: [pix] FB som også får alle til at synge med...
Klik HER for billede: [pix] FB Også unge etniske minoriteter fandt vej til De Frivilliges hus Danmarksgade 12 i Frederikshavn.
Klik HER for billede: [pix] FB Hedvig sætter ekstra farver på
Klik HER for billede: [pix] FB Og så den sidste sang

Hør også optagelser fra den første del af Frivillig fredag i de frivilliges hus i Frederikshavn d. 25. september 2015.Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.