Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Flygtningebørns retsstilling "Overtræder Danmark stadig Børnekonventionen?" Det er emnet for Dialogs optagelse her fra Bedsteforældre for Asyls møde d. 14. juni 2015
i Institut for Menneskerettighedernes telt på Folkemødet på Bornholm. Vi hører børnepsykiater Bente Rich gennemgå børnekonventionens relevante artikler og hendes påpegning af at Danmarks nuværende praksis stadig overtræder konventionen delvist som følge af at myndighederne ved lovændringer bevidst undladere at vurdere om disse er konventionsmedholdelige. Haarder siger bl.a nej til at det er lovligt at lade embedsmænd uden lægelig uddannelse stille lægefaglige diagnoser og endda stille falske diagnoser som ikke er opført på nogen gældende diagnoseliste? Børnepsykiater Inge Lynge fremlægger sager, som publikum bedes vurdere hvorvidt de bør give opholdstilladelsesagerne bør føre til ophold og hører så myndighedsafgørelsen.
(sendt i FLR-DIALOG d. 21. juli 2015)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 14. juni 2015 på Folkemødet med børnepsykiater Bente Rich, Bertel Harder MF for Venstre

Klik HER for lyd:
[pix] FB Børnepsykiater Inge Lynge fremlægger sager til pubolikums vurdering om skal have ophold efter børnekonventionen. (31:56) (31:56)
FOTOS:
Klik HER for billede: [pix] FB Linet op
Klik HER for billede: [pix] FB Institut for Menneskerettigheders telt er fyldt
Klik HER for billede: [pix] FB og her er Bertel Haarder kommet med.
Klik HER for billede: [pix] FB - og lytter
Klik HER for billede: [pix] FB til den kompetente børnepsykiater Bente Richs gennemgang af Børnekonventionen
Klik HER for billede: [pix] FB Artikel 2 i Børnekonventionen "Staten er forpligtet at til at respektere og sikre at børn..."
Klik HER for billede: [pix] FB Artikel 3: "Barnets tarv skal komme i første række ved alle foranstaltninger vedrørende børn..."
Klik HER for billede: [pix] FB Artikel 4+12 Staen... skal... sikre barnets overlevelse og udvikling.Artikel 12: Staten skal sikre barnets ret til at give udtryk for egne syndspunkter...
Klik HER for billede: [pix] FB Og Haarder svarer

Man finder Mere information på www.bedsteforaeldreforasyl.dk

- og på Facebook: "Bedsteforældre for Asyl"


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

( Sendes i FLR-Dialog d. 12. maj 2015)