Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


"Hvis arbejde er sundt, så giv det til de syge!" Hør her oplæg af læge Ellen Ryg Olsen og forsker Inge Henningsen om hvordan syge bliver behandlet i det system der skulle hjælpe dem. Oplæggene blev fulgt op med mange af deltagernes egne skrækkelige erfaringer med systemerne. (sendt i FLR-DIALOG d. 18. august 2015)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 11. juni 2015 af læge Ellen Ryg Olsen i og forsker Inge Henningsen i Bien, Netværk for Basisindkomst's telt på Folkemødet d 11. juni 2015 (56:58)

Fotos
Klik HER for billede: [pix] FB Den indignerede læge Ellen Ryg Olsen taler i klart sprog
Klik HER for billede: [pix] FB Interesseret publikum

Ellen Ryg Olsen (ellenryg@ dadlnet.dk ) omtaler sin bog "Syge på tvangsarbejde - om behandlingen af førtidspensionsansøgere". Udg. på Gyldendal 2005.
Lægen deltager i samfundsdebatten, sidst i Information "Fri os fra de invalide" "Vi skal bare blive ved med at benægte, at de invalide eksisterer. Hvis vi tilbyder dem fleksjob og ressourceafklarer i en uendelighed, kan det være, de forsvinder"

Inge Henningsen inge@math.ku.dk er lektor på KU. Hun har forsket mest i ligestilling og kvinders vilkår. Hun var stand-in for Iben Nørup, der måtte melde fra i sidste øjeblik. Iben Nørup har skrevet ph.d om "Arbejde og sygdom - og om at være en del af fællesskabet En kritik af forestillingen om arbejdsmarkedsdeltagelsens afgørende betydning for den sociale eksklusion af kronisk syge og handicappede".v


Mere information om borgerløn/ubetinget basisindkomst på BIEN Danmark, Netværk for Basisindkomst hvor man også finder links til videooptagelser af møderne i BIEN's telt