Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Dialog interviewer ildsjælen Mette Blauenfeldt som fortæller om efteruddannelsestilbud til kommunernes socialrådgivere om integration af flygtninge samt om hvad der gøres og kan gøres for de 30-45% af nye flygtninge som er blevet traumatiserede (sendt i FLR-DIALOG d. 18. august 2015)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interviewet er optaget d. 11. juni 2015 med Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge hos Dansk Flygtningehjælp,som traf under Folkemødet på Bornholm. (14:27)


Besøg gerne Center for udsatte flygtninge , som Mette Blauenfeldt er leder af.

Hør gerne tidligere Dialogoptagelser med Mette Blauenfeldt:

Interview d. 16. juni 2009 med formanden for Dansk Socialrådgiverforenings integrationsgruppe Om Rockwollfondens undersøgelse af starthjælpen - den reducerede kontanthjælpsydelse til flygtninge.

Fra 2007: Integration eller udstødning Oplæg fra 2007 til workshop der skal lave fingeraftryk på regeringens EU-inspirerede handlingsplan for social beskyttelse og inklusion. (FLR-Dialog d. 5. juni 2007)

Interview d. 2. februar 2005 med socialrådgiver Mette Blauenfeldt Om konsekvenserne af den lave starthjælpsydelse til alle nye flygtninge i op til 7 år.

Mette Blauenfeldt m.fl d. 3. oktober 2004 på konferencen "Skab et Danmark vi kan være bekendt"Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.