Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Dialog bringer her en reportage fra folkehøring om forskelsbehandling og diskrimination, som er en forberedelse til Danmarks eksamen hos FN i menneskerettigheder. Folkehøringen foregik d. 18. februar 2015 i Aalborg på initiativ af Institut for Menneskerettigheder og Udenrigsministeriet i hvis navn der skal laves en sammenskrivning af hvad der kommer op på de 4 høringer med hvert sit tema.Desuden 3 efterfølgende småinterviews med deltagere. ( Sendes i FLR-Dialog d. 24. februar 2015)

Vi hører 3 ekspertoplæg af hhv Signe Højsteen på handicapområdet, Tarek Ziad Hussein mht etniske minoriteter, samt endelig Inge Henningsen vedr. kønsmæssig ligestilling.
Efter hvert ekspertoplæg er ordet frit til at fremlægge vidnesbyrd om oplevet forskelbehandling og diskrimination (denne opdeling bliver dog ikke helt fulgt bl.a fordi en etnisk minoritetskvinde kan være udsat for diskrimination på alle 3 områder). Til slut får eksperterne ordet til at opsummere deres indtryk fra folkehøringen.

Hertil kommer Dialogs 3 efterfølgende interviews med hhv. den arbejdssøgende akademiker Jane Onegi Maxsensio, Marie Louise Gammelgaard om ungekvinders oplevelse af kønsdiskrimination på arbejdsmarkedet og i sammenhæng hermed i barselorlovslængde. Samt endelig med mødeleder Christoffer Basse fra Institut for Menneskerettigheder.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Introduktion af Folkehøringen ved Pernille Walther, UM og Christoffer Basse, IMR (8:29)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Oplæg om Handicappedes forhold ved Signe Højsteen og deltagernes oplevelser, også nogle etn. minoriteters. (28.15

Klik HER for lyd:
[pix] FB Tarek Ziad Hussein mht etniske minoriteter og så deltagernes diskriminationsoplevelser(21:22)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Inge Henningsen om manglen på kønsmæssig ligestilling og unge deltagende kvinders oplevelser. (37:14)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Eksperterne opsummere og konkluderer fra folkehøringen om forskelsbehandling. (15:18)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interviews med den arbejdssøgende akademiker Jane Onegi Maxsensio (4:42)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Marie Louise Gammelgaard om unge kvinders oplevelse af kønsdiskrimination på arbejdsmarkedet og i barselorlovslængde (5:05)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Mødeleder Christoffer Basse fra Institut for Menneskerettigheder om første Folkemøde. (10:14)
Billeder fra Folkehøringen i Aalborg:
Klik HER for billede: [pix] FB Danmark skal til FN-eksamen primo 2016
Klik HER for billede: [pix] FB og folk der vil bidrage til høringen møder op.
Klik HER for billede: [pix] FB Alt klappet og parat.
Klik HER for billede: [pix] FB til Folkehøringen om menneskerettigheder afholdt i Aalborg d 18. februar 2015
Klik HER for billede: [pix] FB som ledes af Christoffer Badse, IMR
Klik HER for billede: [pix] FB Bl.a til højre Jane der fortalte om sin oplevede diskriminition.
Klik HER for billede: [pix] FB De fleste var både lyttere og fortællere af egen historie
Klik HER for billede: [pix] FB Signe Højsteen gi'r sit ekspertusagn om handicappedes oversete behov.Det første
Klik HER for billede: [pix] FB Pernille Walther , Udenrigsministeriet, noterer fra de fremmødtes egne oplevelser.
Klik HER for billede: [pix] FB "Eksperten" Tarek Ziad Hussein om sin dokumenterede oplevelse af racediskrimination på boligområdet.
Klik HER for billede: [pix] FB Den erfarne kæmper for etnisk ligestilling,Mandana er stadig med. - denne gang bag fronten som mødedesigner
Klik HER for billede: [pix] FB Der lyttes til Tarek
Klik HER for billede: [pix] FB Statistikeren og pensionisten Inge HEnningsens ekspertudsagn om ligestillingens kønsmæssige stilling.
Klik HER for billede: [pix] FB "Deltag på Twitter med #FNeksamen, send dit bidrag på minmening@humanrights.dk, følg med på menneskeret.dk/fneksamen" - men altså senest nu på torsdag d. 26. februar 2015.
Klik HER for billede: [pix] FB Der opfordres ved folkehøringens slutning til så også at bruge adresserne til at skrive det sagte
Klik HER for billede: [pix] FB Rundkredsopstilling i plenum dog med bagerste pladser mest besat
Klik HER for billede: [pix] FB Efter mødet fungerede de spontane rundkredse.
Klik HER for billede: [pix] FB Rotter de unge kvinder sig nu sammen?
Klik HER for billede: [pix] FB - sammen med nogle af de garvede kvinder?

Deltag på Twitter med #FNeksamen ,

send dit bidrag på minmening@humanrights.dk,

følg med på www.menneskeret.dk/fneksamen - men altså senest nu på torsdag d. 26. februar 2015.

Fælles indgang til at læse om alle 4 folkehøringer på Institut for Menneskerettigheders site.
Herunder den sidste i København d. 24. februar om diskrimination i forvaltningen.
- Samt om muligheden for alle vel til at emaile sit budskab helt frem til d. 26. februar til mailadressen minmening@humanrights.dk

Hør også gerne Generelt om Folkehøringerne om Menneskerettigheder her forud for at Danmark skal til eksamen i menneskerettigheder primo 2016 her fortalt til Dialog på Frederiksahvn Lokalradio af Christoffer Badse, Institut for menneskerettigheder.

Mht til hjælp til individuelt at afhjælpe diskrimination på arbejdsmarkedet såkan her nævnes 2 muligheder: www.foreningen-nydansker.dk som distribuerere jobannoncer, som altså ikke mindst henvender sig til nydanskere.

OG et netværk Novum der især henvender sig til højtuddannede etniske minoriteter/expats og som også på forskellige måder tilbyder hjælp til at finde jobs.

Desuden har kvinder i foreningen kvinfo engageret sig i et : Kvinfo mentornetværk

Desuden eksisterer et kvindenetværk baseret i Aarhus og information herom vil blive lagt på så snart de er kommet ihænde?


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.